Onze projecten

Techniek            Modelbouw            Proces             Interieur             Grafisch             Vormgeving             Materialisatie

 

ConceptStudio werkt elk halfjaar met een nieuw team vol frisse ideeën aan 25 tot 35 projecten. Door de multidisciplinaire studententeams zijn er projecten mogelijk voor alle markten.  

Hanzestrohm - Behuizing Bi-directioneel laadpaal Mei 2023

Hanzestrohm heeft een behuizing ontworpen voor zijn bi-directionele 11kW laadpaal. Ze zijn bij ConceptStudio terecht gekomen met deze opdracht.

De projectgroep heeft een uitgebreid marktonderzoek  uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige markttrends bij de vormgeving van laadpalen en de gewenste positionering van het bedrijf. Op basis van deze inzichten werden verschillende concepten ontwikkeld, waarbij nauw werd samengewerkt met de opdrachtgever. Uiteindelijk resulteerde dit in een innovatief en multifunctioneel ontwerp. De oplossing die is bedacht, is een veelzijdige laadpaal die zowel als zelfstandige paal in de grond kan worden geplaatst als een oplaadstation aan de muur kan functioneren.

f61685a7-06b6-468d-95ce-bbec4ec3cdfa
48a84ff1-f6d2-4cc3-b6d0-ce84ff61b7a9
thumbnail
906d264a-2b6d-484f-97f7-6d315fa1012c

Vexcolt - Modelbouw Januari 2023

Vexcolt had behoefte aan een speciale tool die het mogelijk maakt om rubberen diltatieprofielen gemakkelijk en effiecient in een zaagsnede te plaatsen. Daarom kwamen ze bij ConceptStudio voor de oplossing. 

Tijdens dit project is een concept ontwikkeld dat gedurende het proces voortdurend is verfijnd en verbeterd. Door middel van het testen van verschillende modellen en nauw contact met de opdrachtgever, heeft het team uiteindelijk een goed functionerend eindresultaat weten te bereiken. Het eindresultaat is een werkend model.

Kruitbosch - Materialisatie November 2022

De producten die bij Kruitbosch binnenkomen zijn voor het grootste gedeelte verpakt in karton. Dit karton wordt verzameld en getransporteerd naar een recyclingbedrijf . Kruitbosch zou dit karton graag op een andere manier recyclen en heeft ConceptStudio hiervoor ingeschakeld.

De projectgroep heeft uitgezocht hoe ze van het karton een nieuw materiaal konden maken. Het karton is eerst versnippert tot een soort pulp, hierna zijn er testen uitgevoerd door steeds iets meer water aan het pulp toe te voegen. Net zo lang to er een bruikbaar materiaal ontstond. Om de materiaal vorm te geven zijn er mallen gemaakt. Dit resulteerde in visitekaartjes en sleutelhangers voor Kruitbosch.

Schermafbeelding 2023-05-24 115521
Schermafbeelding 2023-05-24 115024

De koppel - Interieur November 2022

De aanleiding van dit project was dat de indeling van het gebouw De Koppel niet logisch was en hierdoor knelpunten ontstonden. In deze indeling moesten de verschillende problemen worden aangepakt zoals de doorstroom van bezoekers en de algehele uitstraling van het interieur.

Eerst is er onderzoek gedaan naar de verschillende knelpunten. Het doel was om duidelijkheid te krijgen over het exacte probleem. Na een zorgvuldige evaluatie zijn er verschillende voorstellen uitgewerkt, waaruit de opdrachtgever een voorkeur kon aangeven. Hierop voortbordurend heeft de groep het uiteindelijke nieuwe inrichtingsontwerp van Natuuractiviteitencentrum De Koppel gepresenteerd in een prachtige 3D-impressie.

Link naar video: LinkedIn

Potential Energy - Visualisatie 2022 - 2023

ConceptLab heeft contact met grote energiebedrijven die zonne- en windmolenparken plaatsen in Nederland. Deze zonnepanelen en windmolens leveren groene energie aan het net. Zij benutten niet altijd de volle capaciteit van de energieparken. In samenwerking met de lokale stakeholders heeft ConceptLab een project opgestart, waardoor ze deze verspilde energie kunnen benutten in de regio. 

Conceptstudio heeft in opdracht van ConceptLab een visualisatie gemaakt van dit project. Vanaf het activeren van de lokale buurt tot het maken van een plan voor het benutten van de verloren energie. Om een duidelijk beeld te schetsen zijn er door ConceptStudio-leden vergaderingen bijgewoond, interviews gevoerd en onderzoeken gedaan. Met deze informatie is er een visualisatie opgesteld. 

Visualisatie
beegratfull model

BeeGrateful. - Herontwerp Maart 2022

ConceptStudio heeft in samenwerking met BeeGrateful. het prototype van de Streetlight Bee&Bee doorontwikkeld. De Streetlight Bee&Bee is een bijenhotel geschikt voor elke gestandaardiseerde lantaarnpaal in Europa (en kleine bomen) en moet het leefgebied van de bij terugbrengen naar de stad.

Het team heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een geschikt en gebruiksvriendelijk ophangsysteem. Daarnaast is het dak van het bijenhotel doorontwikkeld. Het verbeterde prototype is naar alle tevredenheid opgeleverd aan BeeGrateful. 

VR gamecontroller - Herontwerp December 2021

Just van der Linde heeft samen met zijn team een Virtual Reality Arcade Game in ontwikkeling waar een speciale controller met een fysiek snowboard voor ontworpen is. Van deze controller was een bestaand prototype, echter voldeed deze niet aan de wensen. Er moest een herontwerp komen die functioneel, veilig en mooi is

Dit project is verspreidt over twee ConceptStudio teams. Er is een functioneel 3D-CAD model en een opzet van het fysieke testmodel gemaakt door het eerste team. Het tweede team heeft dit testmodel uitgewerkt tot een volledig functioneel en veilig eindmodel wat is opgeleverd aan de klant.

Afbeelding4
Afbeelding5
Melkbus_Right_Sideview.7
Melkbus_Right_Sideview.8

Boer Inn melkbussen - Interieur April 2020

ConceptStudio heeft een opdracht gekregen van camping de Boergondiër. Deze opdracht luidt “een vertaling maken van de visie op recreatie ‘luxe/ buitenleven’ naar design visie voor (detaillering van) de melkbus accommodatie”.

Het team is bezig geweest met het bedenken van verschillende mogelijkheden voor het interieur van deze unieke verblijfplek. De ontwerpen zijn in SolidWorks gezet en er zijn verschillende gedetailleerde renders gemaakt waarvan de klant uiteindelijk een ontwerp heeft gekozen. Boergondiër is op dit moment druk bezig om de melkbussen te realiseren!